במסירות לאחר פטירת האם שנעזרה בדרכי מרים התחיל חיים את השירות למען החולים בדרכי מרים בס"ד נבחר חיים להיות זוכה אות הנשיא למתנדב של השירות אזרחי …