ברכת מרן שר התורה מנהל מחלקת המטו־אונקולוגיה ילדים במרכז הרפואי 'הדסה'

 

ברכת מרן שר התורה

מנהל מחלקת המטו־אונקולוגיה ילדים במרכז הרפואי 'הדסה' בירושלים התברך במעונו של מרן שר התורה שליט"א

בימים האחרונים, זכה מנהל המטו־אונקולוגיה ילדים במרכז הרפואי 'הדסה' בירושלים, הד"ר גל גולדשטיין, להיכנס אל הקודש פנימה למוענו של מרן שר התורה רבינו חיים קנייבסקי שליט"א, על מנת לקבל את ברכתו של מרן להצלחה בטיפול בילדים החולים במחלה הידועה ל"ע. מרן שר התורה קיבל את הד"ר גולדשטיין בחמימות גדולה ובירך אותו שתהיה הברכה שרויה במעשי ידיו ויזכה להביא מזור לילדים החולים. הד"ר גולדשטיין ציין בפני מרן שליט"א, כי כל ענייני בית החולים נעשים על פי הוראות רב המרכז הרפואי הרב משה קליין שליט"א, שמקפיד ומהדר בכל הנושאים ובפרט בענייני שמירת שבת.

הד"ר גולדשטיין שיבח באוזני מרן שר התורה, את האחים הרב אהרן והרב דוד וינגרטן מהנהלת ארגון 'דרכי מרים', שהתלוו אליו לביקור במעונו של שר התורה,  שעוזרים ומסייעים בידי הצוות הרפואי בכל נושאי ההתנדבות ותומכים במשפחות שלעיתים נמצאות שבועות ארוכים במחלקה בשל האשפוז הממושך של הילדים החולים. מרן הוסיף את ברכתו שיזכו לכל הברכות האמורות בחז"ל על המקיים מצוות ביקור חולים. לסיום בירך מרן את כל מתנדבי 'דרכי מרים' שידם רב להם בסיוע ועזר למשפחות החולים במרכז הרפואי 'הדסה'

מנהל המחלקה הד"ר גולדשטיין, יצא נפעם מהביקור ומהברכה לה זכה ממרן שר התורה שליט"א. הוא הביע את רשמיו לאחר המפגש ואמר כי חש זכות גדולה לקבל את הברכה המחזקת והמרגשת.

בביקורו האחרון של רב המרכז הרפואי 'הדסה' הרב משה קליין במעונו של שר התורה, העדכן רב המרכז הרפואי את מרן שר התורה, בתיקונים שנעשו כדי למנוע מכשלות מכהנים הבאים בשערי בית החולים. בין היתר הוצבו בכל הכניסות שלטים אלקטרונים שנועדו להודיע האם מותר לכוהנים להיכנס לבית החולים. בהופעת הכיתוב "רפואה שלמה" יכולים הכוהנים להיכנס לבית החולים. במקרים שבהם יש חשש מטומאה מופיע הכיתוב "אזהרת כוהנים".

רב המרכז הרפואי 'הדסה' סיפור למרן שליט"א על הקמת קו המידע הטלפוני שדרכו יוכלו כל שומרי התורה והמצוות המבקרים או המאושפזים במרכז הרפואי לקבל את כל המידע על כשרות שבת טומאת כוהנים תפילות וכל הדברים הנצרכים לשומרי תורה ומצוות בבית החולים.

מרן שר התורה חיזק את ידיו של הרב קליין, ועודד אותו להמשיך ולעשות למען שמירת השבת ומניעת מכשלות של טומאת כוהנים וכיוצא בזה מהבאים לבית החולים. מרן שליט"א  בירך את הרב קליין שעיקר השאלות שבהם יעסוק יהיו בענייני לידות ודברים המשמחים ואיחל לו אריכות ימים ושנים  בזכות פועלו הרב למען שמירת ההלכה בדקדוק של חולי עמו ישראל.