בשבועות האחרונים גדלה התודעה על עמותת דרכי מרים ברשתות החברתיות. הנה כמה דוגמאות שאספנו.