דרכי מרים מבכים את לכתו של המתנדב היקר הרב יאיר לב זצ"ל