הגאון ר' יעקב ערבליך זצ"ל

ב.ד.ה.
מארה"ב מגיע הידיעה הכאובה על פטירתו של הצדיק משמח לבבות שבורים וחולים .הגאון ר יעקב ערבליך זצ"ל ..
ר' יעקב היה מסור בלב ונפש לארגון דרכי מרים והיה מקדיש ימים ולילות למען חולי הסרטן בישראל ..
בשם משפחות החולים מאחלים אנו את תנחומינו למשפחתו ..