חלוקת משלוחי מנות לחולים

ב"ה בזכותכם נהנו משפחות ממשלוח מנות של פירות בעיצוב הפרויקט עבר בהצלחה ומשפחות החולים הביעו את התרגשותם  "הכנסתם לנו אור ושמחה לחג"