חלוקת תלושים לפסח

🍷 ערב פסח
💉 חולי הסרטן מחכים .
💵 לסיוע שלך .
🍗 לקניית מצרכי מזון לפסח .
💐 תעזור לנו לסייע למשפחות 350משפחות מחכים לך ..
👝 1800 ש"ח למשפחה ..
נשמח לסיוע לכמה שיותר משפחות
תודה פסח כשר ושמח .
בידידות
ארלה וינגרטן מדרכי מרים
לתרומות:

תרומות