יום הזיכרון לאם הארגון

היום ט"ז בסיוון חל יום השנה לפטירתה של מרת מרים וינגרטן ע"ה, שעל שמה ולזכרה הוקם  ארגון דרכי מרים.   

 אנחנו בדרכי מרים נמשיך את מורשתה של מרת מרים ונמשיך לסייע לחולים במאבקם במחלה על מנת שיוכלו להעלות חיוך על פניהם.