בשמחה תצאו רשמים רב רושם ממסיבה שיחרור לחולה לאחר השתלת מח עצם ההתרגשות יותר מכל פעם כי מדובר במתנדב שלנו שב"ה במהרה יתחזק ויחזור להיתנדבות