בימים האחרונים קיבל מרן שר בתורה הגאון הגדול הרב חיים קנייבסקי בחמימות רבה את הילדים החולים הנעזרים על ידי ארגון דרכי מרים ובירכם לרפואה שלימה במהרה. 

כמו כן בירך מרן שר התורה את התורמים המסייעים למפעל האדיר של דרכי מרים.