בדרכי מרים  נעזרת משפחה שאמם חולה מאוד, השבוע אחד מבני המשפחה התחתן והאם שמאושפזת ביחידה לטיפול נמרץ, לא נכחה בחתונה. 

תודות להנהלת בית החולים הדסה עין כרם , הצלחנו בדרכי מרים לארגן את מימי השבע ברכות ביחידה לטיפול נמרץ בבית החולים בכדי שהאם תוכל להשתתף. 

במעמד זה נכחו רבנים רופאים ובני משפחה וכאשר נפגשו החתן ואמו עין לא נותרה יבשה. 

כאן המקום להודות שוב להנהלת בית החולים, לרבנים הגאונים שהשתתפו במעמד, לתורמים שגרמו לערב הזה לקרות ולזמר יענקי סלמון ששימח.