כמידי שנה בימי החופשה נהנים משפחות החולים וילדיהם המתמודדים עם המחלה במהלך כל השנה ללא חופשות, משירות הטיול האישי של דרכי מרים. במסגרת שירות זה נוסעים בכל פעם קבוצת ילדים יחד עם מתנדבי הארגון לצפון הארץ לביקור בקברי צדיקים כדי להתפלל על עצמם ועל חבריהם למחלקה.