תודה מיוחדת להנהלת גן חיות התנכי

תודות להנהלת גן חיות התנכי על הסיוע למשפחות החולים בכניסה חופשית וחינמית לגן חיות התנכי בימי החג למרות העומס בימים של חול המועד