ערב ראש חודש אדר
אדר ראשי תיבות
"אני ד' רופאך"
בין המשתתפים הרבים בתפילת הרבים בכותל
הילד החמוד
"נתן צבי בן רחל אסתר"
שהקב"ה ישלח רפואה שלמה לו ולכל חולי עמו ישראל