תפילת רבים ערב ר"ה

בס"ד

תפילת רביםמוצש"ק מברכין

התפילה הקבועה לרפואת החולים במחלה הנוראה ל"ע

תתקיים החודש במוצש"ק פר' ניצבים

ערב ראש השנה תשע"ט

ברחבת הכותל המערבי

בשעה 11:30 בערב.

ניתן לשלוח שמות של חולים לתפילה

לפקס: 02-5325639 או בטל': 077-4147777

)עד יום ד' בשעה 11:30 לפנה"צ(

לפרטים נוספים ניתן להתקשר 050-4147774

התפילה תתקיים בסמוך לעזרת נשים.

לאחר מכן סדר אמירת סליחות

 

ברוב עם בנוסח הישיבות.

תמונה 1016