עקיבא ששון בן יקירה לרפו"ש

חזרה לנסיעות השגרתיות להתיעצות ולהתברך ע"י רבן של ישראל מרן שר התורה.. כבר בר"ח כסליו עוד לפני שנפתחה האפשרות להיכנס לקודש פנימה, נכנסו הנהלת הארגון יחד עם הילד עקיבא ששון בן יקירה ע"מ להיתברך ולהתיעץ האם להמשיך את הטיפול אצל עקיבא.

הרב בירך.. ועקיבא ממשיך עם כוחות מחודשים להילחם במחלה..יחד עם המעטפת האוהבת של משפחת דרכי מרים