הזמן הסעה
1.jpg
מכתב לידידי "דרכי מרים"

לכבוד
ידיד "דרכי מרים",

הרב ישראל וינגרטן זצ"לעדיין המומים ומתקשים לעכל את הסתלקותו לשמי רום של יו"ר הארגון הרב ישראל וינגרטן זצ"ל, מייסדה ומתנדב מס' 1. הידיעה נמצאת, העובדה קיימת, אך ההסתגלות למציאות היום יומית בלעדיו קשה מנשוא, לפעמים נראית בלתי אפשרית.


בנוסף לחלל העצום אתו מתמודדים בני משפחתו, מכריו וכלל ישראל, עומד הארגון הקדוש "דרכי מרים" בפני קושי מיוחד בהינטל ממנו אבי הארגון ומייסדו. "אבא" לכל דבר – בהדרכה ובהתוויית הדרך, בדאגה לכל הפרטים, בהתנדבות בפועל, ובנשיאה בעול הארגוני והכספי של הארגון.


עם זאת, ברור לכל שחובה להמשיך ביתר שאת וביתר עוז את מפעל חייו הקדוש – ארגון "דרכי מרים", אין ספק שחובה להניע את גלגלי החסד בהסעת החולים, ובהמשך שאר פעילויות הארגון למען חולי הסרטן ל"ע, כרצונו הטהור ולעילוי נשמתו.


בישיבת הנהלת הארגון שהתכנסה עם תום ה"שבעה", נדונו דרכים שונות להתמודדות עם החסר הגדול. בין השאר עלה הצורך הקריטי ביצירת דרכי מימון קבועות אשר רק בכוחם ניתן להמשיך את הפעילות.

בישיבה זו הוחלט בין היתר לפנות אליכם בני המשפחה/ידידי הארגון בבקשה להטות שכם ולשאת עמנו בעול אחזקת פעילויות ארגון קדוש זה, ולחתום על הוראת קבע חודשית עבור "דרכי מרים".
הוראת הקבע שלכם תחזק את יסודות הארגון, הזקוק למקור כספי קבוע על מנת לממן את מגוון פעולותיו למען חולי ישראל.

זכות גדולה זו תעמוד לכם בעוז, לראות אך טוב כל ימי חייכם,
מתוך בריאות איתנה ושפע ברכה והצלחה.


בידידות,
משפחת וינגרטן
"דרכי מרים"

 

לתרומות לחץ כאן -->