העמותה נוסדה בשנת תשס"ג 2002. ע "י הרב ישראל וינגרטן זצ"ל נצר למשפחת וינגרטן העומדת בראש בית היתומות וינגרטן בירושלים לעילוי נשמת רעייתו מרת מרים ע"ה בת הרב יוסף ברוכמן זצ"ל אשר האצילה ממידותיה התרומיות והשפיעה מטוב ליבה בעין טובה ובנפש חפצה, אהבה ונעימות על כל סביבתה . הנחילה לצאצאיה כערך ראשון במעלה את הנתינה וההטבה לזולת, ונפטרה ממחלת הסרטן.

כאשר הארגון שם לו למטרה להושיט יד לחולי הסרטן… מראשית גילוי המחלה פונים בחום ואהבה לחולים מתוך תחושה והרגשה שיש מי שרוצה לסייע בידם במשימות הקשות העומדות בפניהם. 

"דרכי מרים שלום, במה נוכל לעזור לכם?" מילים אלו יש בהם כבר כדי לתת חיזוק ועידוד לחולה או לבני משפחתו אשר נמצאים מעברו השני של קו הטלפון, היחס החם לו הוא זוכה והרצון הכנה לעזור ולסייע לו, כמו גם עצם הידיעה שהוא אינו נושא לבד בעול המחלה הקשה ויש מי שמושיט לו יד לבא ולקחת אותו מביתו לבית החולים. לשוחח עמו ולהנעים את הדרך בקלטת מעניינת, כל אלה באים לו כמים קרים על נפש עייפה.