בד"ה הבה"ח רפאל ברוך קראוס ז"ל

ב.ד.ה בירושלים נפטר המתנדב החשוב רפאל ברוך קראוס זצ"ל רפאל ברוך חלה בסרטן לפני כ12 שנה ומאז מתוך הצער והכאב התחיל להתנדב בלחזק את החולים הסיוע ניתן מתוך נסיון אישי ומאות חולים אומרים בפה מלא שרק בזכות רפאל ברוך הם הצליחו לעבור את הטיפולים הקשים במלחמה בסרטן..
ברוך נולד בעיר הדרומית ירוחם להוריו החשובים רבה של הקהילה החרדית בירוחם הרב מרדכי יהודה ואמו הרבנית החשובה אשר התמסרו אליו באופן מיוחד בטיפול במשך שנות הסבל .. בשם החולים וצוות משפחת דרכי מרים משתתפים בצער המשפחה