ברכת מרן ראש הישיבה שליט"א

ביום חמישי האחרון הנהלת הארגון עלתה לביתו של מרן רבינו ראש הישיבה רבי גרשון אדלשטיין שליט"א, ביחד עם בחור חולה אשר בירכו בברכת רפואה שלימה והחלמה בקרוב במהרה.