דואגים לחולים לכל משאלות ליבם

אתמול פנה לארגון אחד מהחולים שברצונו ללכת לקברו של מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי זצ"ל , וכן להיכנס לגדולי ישראל לברכה, חולה אשר נכנס להשתלת מח עצם השבוע, צוות הארגון מיד נרתם לענין ולקח אותו לקברו של מרן וכן לברכה אצל גאון ישראל רבי דב לנדא שליט"א אשר הקדיש מזמנו זמן רב וקיבלו בחביבות יתרה ובירכו בברכת רפואה שלמה במהרה, וכן בירך והודה להנהלת הארגון על פועלם הרב למען החולים ובני משפחותיהם, ובירך בחום את המיזם החדש של תפילות ילדי התתי"ם