"הערכה מטעם בתי החולים"

בימי החנוכה מנכ"ל הארגון כובד בכל ערב להדליק את נרות החנוכה במחלקות השונות בבתי החולים בבירה, דבר אשר ממחיש את שיתוף הפעולה ואת הערכה ההדדית ששוררת בין הארגון לבתי החולים ולצוות, מצו"ב אחת ההדלקות.