"הפנים של בית החולים"

בית החולים הדסה עין כרם ערך כינוס בסימן "מימוש זכויות מטופלים אונקולגים", במהלך הכינוס הארגון נתבקש לבוא למקום ולהציג בפני באי הכנס את פעילות הארגון כדי שמשפחות החולים יוכלו להעזר בארגון במה שניתן, המשפחות התרגשו וביקשו להביע את הכרת הטוב שלהם לארגון על הסיוע הרב והנצרך שהינם מקבלים.