חלוקת כסף לחולים
תמיכה לחולים

1,360,00 ש"ח סכום המלגות לחולים מדי שנה. 

בכל חודש מוענקים 30,000 ש"ח במחלקות הילדים למשפחות הילדים החולים.

500,000 ש"ח למשפחות החולים לכל הוצאות החגים.