מותג של חסד

השבוע הגיע טלפון לארגון ממשפחה של חולה שהודיע שמתנדב אשר היה פעיל בארגון עד לפני שלוש שנים נפטר, והתברר שמדובר במתנדב היקר דוד ארנפלד ז"ל אשר החל את התנדבותו בשנות הפנסיה ולזכותו נרשמו 1239 נסיעות, והאיש היה נותן את כל נשמתו למען החולים, ולמרות שדוד היה מהזרם של הדתי לאומי ומשפחת החולה היתה מחסידי מאה שערים הם נקשרו מאוד אחד לשני.

יהי זכרו ברוך.