מעל 3000 מתנדבים עומדים לרשות העמותה להסעת חולים. המתנדבים מסיעים את החולים

ברכבי העמותה או ברכבם הפרטי. הפעילות מתקיימת בכל חלקי הארץ לכל המחלקות 

האונקולוגיות ולעיתים רבות גם מעיר לעיר. מחלקת המתנדבים בארגון הולכת וגדלה 

ובשנה האחרונה הצטרפו 400 מתנדבים חדשים לארגון.