נקיון בבתי החולים

2,160,000 ₪ בשנה עבור ניקיון בבתי משפחות החולים.

כ-150 משפחות חולים מקבלים תקצוב חודשי של 1200 ₪ עבור ניקיון בביתם ל-6 שעות שבועיות.

בכדי להקל עליהם בתקופה בה הם נמצאים במחלקה במקום לטפל בכלכלת הבית.