"נתינה ועוד נתינה"

השבוע פנו אלינו ממסגרת קורס קצינים שברצונם לשמוע ולחוות את הפעילות של הארגון בהדסה עין כרם, במהלך הסיור הוסבר לחילים על פעילות הארגון על כלל ענפיו, החילים התרגשו מאוד מפעילות החסד הענפה וביקשו להודות לארגון ולמתנדבים על תרומתם הגדולה למען החברה.