מידע למאושפז

מעל 5,000 חולים קיבלו סיוע בירוקרטי מאת דרכי מרים. החל מקביע

תורים, קיצור תורים, העברת מסמכים מת בתי חולים / קופות חולים / 

משרדי ממשלה, הגשת בקשות למתן תרופות מיוחדות ועוד.