"עשה למען תינוקות של בית רבן"

בעז"ה לקראת ראש חודש סיוון יוצאים במיזם ענק למען החולים ומידי חודש בחודשו בתפילת הרבים המסורתית שמתקיימת במוצאי שבת מברכים בכותל יצטרפו מאות ילדי התשב"ר בחידרים ברחבי הארץ ויזכירו בתפילה ובתחנונים את שמות החולים לרפו"ש, מרן רבינו ראש הישיבה ר גרשון אדלשטיין שליט"א הביע קורת רוח מרובה מהמיזם הזה.