"תעודת כבוד"

אתמול הגיע אל הארגון תעודת כבוד מהמועצה הישראלית להתנדבות, המועצה הינה ארגון הגג של ההתנדבות בישראל, ובמהלך התקופה האחרונה היא בדקה את הפעילות של "דרכי מרים" והחליטה להעניק את תעודת הכבוד על העשייה למען העורף האזרחי בעזרה בבתי החולים, ובנסיעות, ובסיוע בכל דבר שנדרש.