בכל מוצאי שבת קודש מברכים, מארגנים בדרכי מרים 

תפילת רבים בכותל המערבי לרפואת והצלחת החולים 

בהשתתפות קהל רב.

ניתן להעביר שמות חולים לתפילה